Vall-Llosana, SCP

La viande de veau la plus tendre et savoureuse.

CONTACT + INFO

Responsable: Josep Garriga Comas

Productor: Vedella i cereals ecològics CCPAE

 Mas La Vall-llosana | 08183 Castellterçol

93 866 82 72 | 666 54 58 70

vedellaecologica@gmail.com