Molins

La gent vivia del gra que havia de ser mòlt per poder ésser apte per al consum. D'aquí la necessitat de molins. Actualment, a Oló, en podem veure restes d'alguns d'ells.
Els molins servien per transformar el gra en farina. Calia un corrent d'aigua per provocar un salt que fes moure les moles. Oló és abundant en petits corrents d'aigua i això permetia construir molins en molts indrets.