Els safareigs

A Granera s'han recuperat dos safareigs públics. Abans, la roba s'anava a rentar als safareigs públics. A Granera n'hem recuperat dos: la bassa del prat -situada a l'entrada del poble a mà esquerra, i el de la rectoria.
A la Bassa del Prat, el diumenge abans de la Festa Major, s'hi fa l'Aplec.