Les rieres de Castellcir

Per Castellcir hi passen dues rieres que proveeixen d'aigua al poble. Al voltant d'elles hi ha nombroses fonts i llocs per anar a visitar: antics molins fariners, baumes i paratges de singular bellesa...

La Riera de Castellcir, que comença a la Sauva Negra, travessa tot el terme de nord a sud i va a parar al riu Tenes i finalment al Besòs.

La Riera de Fonts Calents, que passa per la part oest del terme i que curiosament canvia de vertén i va a parar finalment al riu Llobregat.